انتخاب تصویر
فشرده‌سازی تصویر
  کیلوبایت
ابعاد تصویر نهایی (اختیاری)
  پیکسل
  پیکسل
چرخش تصویر (اختیاری)
  درجه